Værdigrundlag

Børnekompassets værdiord er:

  • omsorg
  • udvikling
  • anerkendelse
  • Tryghed
  • Forældresamarbejde

Værdiordene skal være dynamiske, og hele tiden være til debat. Det vil sige, at vi hele tiden spørger os selv om: Føler børnene omsorg idet vi gør? Udvikler børnene sig i det vi gør? Føler børnene sig anerkendt af det vi gør? Det skal løbende debatteres: hvad er omsorg, hvad er udvikling, hvad er anerkendelse, hvad er tryghed og hvad er forældresamarbejde.