Ledelsen i Børnekompasset

Pædagogiske ledere i Børnekompasset: 

Krista Lüth. Leder i vuggestuen

telefonnummer: 60201547

e-mail: fr7d@kk.dk

Elsebet. Leder i børnehaven

telefonnummer: 2157 3738

e-mail: D81T@kk.dk

 

 

Klyngeleder i VVKC:

Camilla Sørensen tlf: 28255856

e-mail: LL37@kk.dk