VVK C

Børnekompasset er en del af klynge VVK C som foruden os består af institutionerne:

Arken www.arkenivalby.kk.dk

Nabohuset www.drivhusetivalby.kk.dk

Børnehuset Fengersvej 

Æblekassen 

Valby Vuggestue www.valbyvuggestue.kk.dk

Isbjørnen www.isbjoernen.kk.dk

Regnbuen www.regnbuen.kk.dk