Forældremøder

Afholdes i overensstemmelse med børnekompassets årshjul.

mellem 2 - 3 fælles forældremøder om året. 

Hvert år vælges der medlemmer til forældrerådet.