Forældresamtaler

Vuggestuen:

Vi indkalder til samtaler hvis der er et behov i løbet af indkøringen. Det kan f.eks. være hvis et barn er særligt utryg ved at være i vuggestuen, så er det vigtigt at vi finder en løsning sammen.

Herudover tilbydes der årligt en forældresamtale. Det er enten forår eller efterår.

Når jeres barn skal i børnehave vil der være en overgangssamtale, hvor en pædagog fra børnehaven vil være med. Her fortæller vuggestuepædagogen om barnet, I fortæller om barnet, og børnehavemedarbejderen fortæller om børnehaven.

Børnehaven:

Vi indkalder til samtaler hvis der er et behov i løbet af indkøringen.

Herudover tilbydes der årligt en forældresamtale. Det er enten forår eller efterår. For de børn der er kommende skolestartere, er samtalerne i efteråret inden indskrivning i skole.

 

Generelt og gældende for hele Børnekompasset:

I kan som forældre til en hver tid bede om en forældresamtale, hvis I måtte ønske det. 

Vi indkalder til forældresamtale ved behov. Det kan enten være i forbindelse med bekymring for jeres barns trivsel, hvis vi oplever at vores kommunikation med jer forældre ikke fungerer optimalt, eller andre vigtige ting, som ikke kan tages i en daglig dialog ved aflevering eller afhentning.