Børnekompasset består af 5 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. Børnehaven er en udflytterbørnehave som starter og slutter deres dage i vuggestuen.