Vuggestuen (Carl Th. Dreyersvej 192)

Vuggestuen har 5 stuer med 12 børn på hver stue - 60 børn i alt. 

Vi er i alt 10 pædagoger, 6 medhjælpere i vuggestuen.

Vi åbner hver dag på mammut stuen, og lukker på troldestuen.

Omsorg som er et af vores værdiord er meget central i vores vuggestue. Det er vigtigt for os at børnene føler sig trygge og at de oplever deres vuggestue som et rart sted, hvor de bliver set og hørt.

Vores andet værdiord: Udvikling, er også meget central, da vi gerne vil sørge for at børnene er bedst rustet til at mestre deres liv, når de skal videre fra deres vuggestueliv. De tre første år af et barns liv, er utrolig vigtige for deres fremtidige muligheder for at udvikle sig optimalt.

Her er samlingen en vigtig tid, og derfor er det vigtigt at aflevering ikke sker i tidsrummet kl. 9-9.30, da børnene bliver forstyrret hver gang døren går op til stuen.

Anerkendelse som det tredje og vigtige værdiord er en helt central del af vores pædagogiske arbejde  sammen med børnene. Det at være sammen om noget konkret med barnet og anerkende det der er på spil, er vigtigt for os.

 

Den daglige rutine i vuggestuen ser således ud:

 • kl 6.30-7-45: Fælles morgenmad på mammut stuen
 • Kl 9 - 9.30: Samling/formiddagsfrugt på barnets egen stue
 • kl. 9.40 - 10.40: pæd. aktivitet
 • kl. 11-11.30: Mad liv 
 • kl 11.30 - 12: putning af børn
 • kl 12-13: afvikling af pæd. møder, dokumentation og planlægning
 • kl 13-14: børnene vågner 
 • kl 14-14.30 eftermiddags mad
 • kl 14.30-16 pæd. aktivitet.
 • kl 16. samling af børn på troldestuen/legepladsen
 • kl 17: eftermiddagsmad - knækbrød og frugt
 • kl 18: Tak for en dejlig dag og på gensyn :) 

Redigeret 6/4-2019